Lessen, Sprekende fotografie

Werking op de bijeenkomsten

Zoals we de vorige keren al hebben vermeld, willen we de bijenkomsten wat gestructureerder laten verlopen.

We herhalen nog een keer de hoofdzaken:

Foto’s meebrengen

Daar we de foto’s aan het einde van het werkjaar organiseren in het kader van de tentoonstelling is het belangrijk dat we snel weten
WAT (Opdracht)  ,van WIE de foto is en een volgnummer(xxx).

Dus concreet breng je op  je USB Stick  mee : x aantal foto’s in een duidelijke map, met als bestandsnaam :

OPDRACHT-Naam-XXX.jpg

Foto’s kijken

Het bekijken van de foto’s zal gemodereerd gebeuren, merken we op dat er teveel foto’s zijn meegebracht zullen we daar een opmerking over geven,
en maar enkele van bekijken.
Voorlopig hebben we nog geen max aantal vastgelegd, daar we vertrouwen op jullie selectie keuze en enkel de sterkste beelden mee te brengen of diegene waar je mee worstelt en sturing wil voor krijgen.

Opbouwende Kritiek en Mening

Ooh !!! Hmmm!! jaaa!!!, stilte,fluister fluister…. daar heeft niemand iets aan, we willen allemaal verbeteren en of een andere kijk op iets, hiervoor gaan we gericht aan iemand vragen om een mening te geven over de juist vertoonde foto’s, om zo een gezonde dialoog op te zetten over de foto’s en van elkaar te leren.

Stilte & Aandacht

Zeker in het nieuwe lokaal is het van belang dat men niet door elkaar praat, door het galmen in de ruimte is dit zeer storend.

Heb je iets te vertellen doe het in de pauze, heb je commentaar over een foto laat dit dan weten tijdens de bespreking van de reeks en wanneer de andere partij uitgesproken is.

 

Communicatie

Alle communicatie met de leden verloopt via deze nieuwsbrief/mailing.

Wil je afspreken met andere leden, heb je algemene vragen naar de leden richt je tot de FaceBook Pagina

Heb je vragen over bepaalde zaken kan je je richten tot de personen verantwoordelijk voor die zaken:

Aanspreekpunten:

Taakverdeling binnen de club

Voorzitter/Secretariaat: RobertVoor algemene vragen over werking

Les coördinatie + website: Kevin : Heb je vragen over de website, lessen of wil je iets communiceren via de nieuwsbrief

Pers Verantwoordelijke: Lutgarde : Communicatie met de pers

Uitstap (activiteiten): Piet : Wil je een activiteit uitwerken met fotovisie,dan is Piet je aanspreekpunt.

Penningmeester: Dirk : Financiele zaken, aankopen, CvB lidmaatschap

Tentoonstelling: Herman : Ideeën voor de tentoonstelling, vragen over, kortom alles over de tentoonstelling

 

 

Lessen Sprekende fotografie

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

removed for sidebar -->